Skupinková angličtina pro děti

Naučte Vaše děti mluvit anglicky až 4x rychleji na soukromých lekcích

Výuka v malých skupinkách 3-5 dětí

Děti často netuší, jakou výhodou pro ně znalost jazyků v budoucnu bude. Na hodinách se nudí a nechtějí tam chodit. Abychom děti zaujali a na hodiny se těšili, využíváme metody Speak4Kids přizpůsobené přímo pro vaše děti.

Pro koho je výuka určena

Výuku doporučujeme pro děti ve věku od 6 do 14 let, jde v podstatě o děti na základní škole.

Co se vaše dítě naučí

Stejně jako je tomu u lekcí pro dospělé, i zde se snažíme, aby děti během hodin co nejvíce mluvili. Nejde tedy jen o to, aby se z učebnic a pracovních sešitů naučili slovíčka a gramatiku, ale především o to, aby je dokázali využít v běžném životě. Snažíme se je naučit přemýšlet a dorozumět se anglicky v běžných situacích.

Jak výuka probíhá

Řídíme se metodou Speak4Kids, která vznikla na základě přímé metody Speak Direct. Děti se s angličtinou seznamují formou otázek a odpovědí, díky kterým si osvojují potřebné dovednosti.

Důraz klademe na mluvení, protože psaní je většinou dosti ve škole. Gramatiku procvičujeme právě mluvením, takže si toho děti ani nevšimnou :-). Psaní a opakování probrané látky procvičujeme především formou domácích úkolů do pracovních sešitů Speak4kids.  Kromě učebnic využíváme i např. obrázkové karty či stolní hry, s menšími dětmi i zpíváme. Za hezkého počasí (a souhlasu dětí 🙂 využíváme možnost jít ven a procvičovat angličtinu pomocí her na postřeh či paměť i pohybových aktivit.

Používané materiály

V kurzu používáme deskové hry, kartičky, vlastní materiály, ale základní obsah kurzu se řídí dle učebnic Speak, děti používají Speak workbooks ( pracovní sešity). Zde je stručný přehled probírané látky v jednotlivých stupních.

Speak4kids 1

Otázka What’s this?

Základní slovíčka – věci, školní pomůcky, zvířata, dopravní prostředky, jídlo, rodina, povolání, části těla

Představení se

Abeceda

Čísla

Barvy

Dopravní prostředky

Otázka Where is it?

Předložky místa

Otázka What are you doing?

Přítomný čas průběhový

Sloveso have

Sloveso like

Speak4Kids 2

Abeceda

Čísla

Dny, měsíce, roční období

Popis člověka či zvířete

Přítomný čas prostý a průběhový – jak tvořit zápor a otázku

Sloveso have

Sloveso can

Rozkazovací způsob

Vazba there is/there are

Předložky místa

Základní a přivlastňovací zájmena

Speak4kids 3

Země a národnosti

Jídlo a pití

Oblečení

Příroda a zvířata

Čas (What time is it?)

Přítomný čas prostý a průběhový

Základy minulého a budoucího času

Stupňování přídavných jmen

Rozkazovací způsob

Frekvenční příslovce always, sometimes, never, often

 

 

Ve skupince je 3-5 dětí a lekce trvá  55 min.

Přihlašte Vaše děti zde

Děti se učí mnohem rychleji a snadněji než dospělí. Začněte tedy včas a přesvědčte se i vy o výborných výsledcích metody Speak4kids.

Aktuální nabídka skupinkových kurzů pro děti v Hradci Králové

Letní příměstské tábory pro děti

Lektoři

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny a němčiny

Zuzka

Zuzka

Lektor

lektorka angličtiny

Tomáš

Tomáš

Lektor

lektor angličtiny

Terka

Terka

Lektor

lektorka angličtiny

Nikola

Nikola

Lektor

ředitelka jazykové školy a lektorka anglického jazyka

Míša

Míša

Lektor

lektorka angličtiny

Michelle

Michelle

Lektor

lektorka angličtiny a španělštiny

Martin

Martin

Lektor

nadšený lektor angličtiny a čínštiny

Martin

Martin

Lektor

lektor angličtiny 

Lucie

Lucie

Lektor

lektorka angličtiny 

Luciana

Luciana

Lektor

lektorka španělštiny a angličtiny

Káťa

Káťa

Lektor

lektorka angličtiny

Jack

Jack

Lektor

rodilý mluvčí z Británie

Christoph

Christoph

Lektor

rodilý mluvčí z Německa

Anička

Anička

Lektor

lektorka angličtiny